Kontakt

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego WUM

http://wf.wum.edu.pl/wydzial-farmaceutyczny/kontakt-dziekanat

Zakład Toksykologii Stosowanej

http://toksykologia.wum.edu.pl/

Zakład Farmacji Kryminalistycznej

http://prawofarmaceutyczne.wum.edu.pl/

Zakład Badania Środowiska

http://zbs.wum.edu.pl/

Zakład Farmakodynamiki

https://zf.wum.edu.pl/

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

http://biochemia-i-farmakogenomika.wum.edu.pl/

Zakład Chemii Fizycznej

http://chemiafizyczna.wum.edu.pl/

Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

http://analizalekow.wum.edu.pl/

Zakład Chemii Biomateriałów

https://zchb.wum.edu.pl/

Zakład Bromatologii

http://bromatologia.wum.edu.pl/

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

http://farmakognozja.wum.edu.pl/

Zakład Farmacji Stosowanej

http://farmacjamolekularna.wum.edu.pl/

Zakład Chemii Organicznej

http://chemiaorganiczna.wum.edu.pl/

Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CBP WUM

https://zwierzcept.wum.edu.pl/