Czerwona strefa

18.10.2020
Szanowni Państwo

W ostatnich dniach na terenie Warszawy obserwuje się zwiększoną liczbę nowych zakażeń COVID-19, hospitalizacji i zgonów. Coraz liczniejsze są też przypadki zakażeń i zachorowań wśród personelu szpitali, w których odbywają się zajęcia dla studentów WUM. Dotyczy to również nauczycieli prowadzących kontaktowe zajęcia dydaktyczne. W związku z tym przypominamy o obowiązku przestrzegania zalecanych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Środki ochrony osobistej personelu i studentów muszą być bezwzględnie stosowane.

Organizację dydaktyki w warunkach pandemii reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1679).