IV Semestr

Przedmiot nazwa

ECTS

Nazwa Jednostki

Liczba godzin

Forma zaliczenia

suma

wykłady

seminaria

ćwiczenia

praca własna

BLOK 3: Toksykologia Narządowa i Toksykopatologia

2

Zakład Toksykologii Stosowanej

25

25

 

 

25

Egzamin

BLOK 7: Toksykologia Dopingu

5

Katedra i Zakład Biochemii

60

15

15

30

65

Zaliczenie z oceną

BLOK 8: Toksykologia Sądowa

4

Zakład Medycyny Sądowej

55

10

15

25

54

Zaliczenie z oceną

Zakład Toksykologii Stosowanej

5

 

 

BLOK 10: Toksykologia Żywieniowa II

2

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

30

10

 

20

29

Egzamin

BLOK 16: Zajęcia specjalistyczne i praca dyplomowa

17

Zakład Bromatologii

268

 

 

108

155

Egzamin

 

Zakład Toksykologii Stosowanej

 

 

 

80

 

 

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

 

 

 

55

 

 

Katedra i Zakład Biochemii

 

 

 

25