I Semestr

Przedmiot nazwa

ECTS

Nazwa Jednostki

Liczba godzin

Forma zaliczenia

suma

wykłady

seminaria

ćwiczenia

praca własna

BLOK 1: Toksykologia doświadczalna, mechanistyczna i opisowa

3

Zakład Toksykologii Stosowanej

37

25

 

 

40

Egzamin

Zakład Badania Środowiska

2

5

5

BLOK 2: Analiza Toksykologiczna I

5

Zakład Chemii Fizycznej

66

20

 

40

66

Egzamin

Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

6

 

 

BLOK 5: Toksykologia Szczegółowa I

2

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

24

 

9

 

30

Zaliczenie z oceną

Zakład Toksykologii Stosowanej

15

 

 

BLOK 6: Toksykologia Kliniczna I

7

Zakład Farmakodynamiki

90

50

 

40

85

Egzamin

BLOK 11: Toksykologia Środowiskowa i Ekotoksykologia I

2

Zakład Badania Środowiska

25

10

 

15

25

Zaliczenie z oceną

BLOK 13: Prawo i Administracja I

5

Zakład Farmacji Kryminalistycznej

70

70

 

 

69

Zaliczenie z oceną

BLOK 14: Przestępczość Farmaceutyczna

7

Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

120

20

 

100

65

Egzamin