III Semestr

Przedmiot nazwa

ECTS

Nazwa Jednostki

Liczba godzin

Forma zaliczenia

suma

wykłady

seminaria

ćwiczenia

praca własna

BLOK 2: Analiza Toksykologiczna II

5

Zakład Chemii Organicznej

65

2

 

2

64

Egzamin

Zakład Toksykologii Stosowanej

8

 

53

BLOK 4: Ocena ryzyka

1

Zakład Toksykologii Stosowanej

15

15

 

 

14

Zaliczenie z oceną

BLOK 5: Toksykologia Szczegółowa II

1

Zakład Toksykologii Stosowanej

15

15

 

 

14

Egzamin

BLOK 6: Toksykologia Kliniczna II

4

Zakład Farmakodynamiki

45

3

 

27

55

Zaliczenie z oceną

Zakład Toksykologii Stosowanej

15

 

 

BLOK 11: Toksykologia Środowiskowa i Ekotoksykologia II

2

Zakład Badania Środowiska

20

 

2

18

30

Egzamin

BLOK 12: Toksykologia Regulacyjna

3

Zakład Toksykologii Stosowanej

31

6

 

 

45

Zaliczenie z oceną

Zakład Farmacji Kryminalistycznej

25

 

 

BLOK 13: Prawo i Administracja II

4

Zakład Farmacji Kryminalistycznej

44

44

 

 

68

Zaliczenie z oceną

BLOK 15: Farmakoekonomika i Zarzadzanie

5

Zakład Farmacji Kryminalistycznej

60

25

5

30

65

Zaliczenie z oceną

BLOK 16: Zajęcia specjalistyczne i praca dyplomowa

5

Zakład Bromatologii

82

 

 

32

45

Zaliczenie z oceną

Zakład Toksykologii Stosowanej

 

 

25

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

 

 

15

Katedra i Zakład Biochemii

 

 

10