II Semestr

Przedmiot nazwa

ECTS

Nazwa Jednostki

Liczba godzin

Forma zaliczenia

suma

wykłady

seminaria

ćwiczenia

praca własna

BLOK 2: Analiza Toksykologiczna I

9

Zakład Toksykologii Stosowanej

109

17

 

12

109

Egzamin

Zakład Chemii Biomateriałów

8

6

20

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

 

10

20

Zakład Farmacji Stosowanej

4

12

BLOK 9: Toksykologia Przemysłowa

1

Zakład Toksykologii Stosowanej

15

10

 

5

10

Zaliczenie z oceną

BLOK 10: Toksykologia Żywieniowa I

8

Zakład Bromatologii

110

25

5

50

90

Zaliczenie z oceną

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

30

 

 

BLOK 16: Zajęcia specjalistyczne i praca dyplomowa

12

Zakład Bromatologii

150

 

60

 

145

Zaliczenie z oceną

Zakład Toksykologii Stosowanej

 

45

 

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

 

30

 

Katedra i Zakład Biochemii

 

15