Przestępczość farmaceutyczna w okresie pandemii COVID-19

04.12.2020
Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową 

„PRZESTĘPCZOŚĆ FARMACEUTYCZNA W OKRESIE PANDEMII COVID-19” w ramach Światowego Tygodnia Walki z Lekami Sfałszowanymi
Termin: 09.12.2020, godz. 14.45-19:30
Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, platforma MSTeams

Linki do rejestracji na konferencję w języku polskim i angielskim:
https://farmacjakryminalistyczna.wum.edu.pl/node/128
https://farmacjakryminalistyczna.wum.edu.pl/node/127

Adres strony Zakładu Farmacji Kryminalistycznej, gdzie są dostępne informacje nt. konferencji:
https://farmacjakryminalistyczna.wum.edu.pl/node/126